Hoxe a Xunta de Galicia aprobou unha nova ordenación territorial para o país. Velaquí tedes as liñas que van marcar este deseño que xira entorno a:

 • 2 espazos metropolitanos.
 • 3 cidades.
 • 18 vilas cabeceira de comarca.
 • 25 nodos de equilibramento.
 • 11 subcabeceiras.

Sistema de asentamentos: cara un sistema urbano policéntrico

O sistema territorial galego que se propón ten en conta os asentamentos existentes en función da súa xerarquía e da súa situación sobre o territorio. O modelo de sistema urbano policéntrico baséase en varios niveis:

 1. Sistema de Cidades: Pola súa dinámica e tamaño, o nivel superior está formado polas sete grandes urbes, ás que lles corresponde garantir unha adecuada cobertura dos servizos urbanos en todo o territorio, impulsar os procesos de cambio nos seus ámbitos de influencia e servir de enlace de Galicia coas dinámicas globais. Tendo en conta as súas características e fortalezas divídense en:
  1. Espazos Metropolitanos. Son ámbitos de planificación territorial e urbana, de infraestruturas, equipamentos e de servizos aos cidadáns. As Directrices contemplan estes espazos dende unha perspectiva global, co obxectivo de potenciar e racionalizar o desenvolvemento urbano e económico do conxunto do espazo.
   • Vigo-Pontevedra: Fundamental nas estratexias de integración de Galicia co sistema de cidades de Portugal e central na Eurorrexión.
   • A Coruña-Ferrol: Clave para atraer as dinámicas dos sistemas urbanos da Cornixa Cantábrica.
  2. Áreas Urbanas:
   • Santiago: Capital política e administrativa, ocupa unha situación central con respecto aos espazos metropolitanos e aos nodos urbanos de Lugo e Ourense.
   • Lugo: Pola súa posición central no espazo provincial, xoga un papel fundamental para mellorar a oferta urbana de zonas moi débiles do interior de Galicia.
   • Ourense: É un enclave estratéxico para actuar como un importante centro terciario que permita o desenvolvemento do seu ámbito de influencia.
 2. Sistema Urbano Intermedio: Tras as grandes cidades, este sistema permite que todo o territorio dispoña dunha adecuada cobertura de servizos urbanos de certo nivel tanto para a calidade de vida como para as actividades produtivas. O sistema urbano que propoñen as DOT, como unha rede que supón unha vantaxe competitiva de Galicia, confórmase en torno a un nodo principal que actúa de cabeceira:
  • As Pontes
  • Carballo
  • Cee-Corcubión
  • Noia
  • Ribeira
  • Monforte
  • Ribadeo
  • Sarria
  • Vilalba
  • Viveiro
  • O Barco
  • O Carballiño
  • Xinzo
  • Verín
  • A Estrada
  • Lalín
  • Tui
  • Vilagarcía.
 3. Nodos para o Equilibrio Territorial: Pechan a xerarquía de asentamentos con influencia supramunicipal. Están formados polo sistema de pequenas vilas e cabeceiras comarcais de cuxos servizos públicos e privados, atractivo urbano e conexións dependerán as posibilidades dos espazos rurais para fixar poboación, mellorar a súa competitividade e atraer ou crear novas iniciativas produtivas. Estes nodos son
  • Arzúa
  • Melide
  • Negreira
  • Ordes
  • Ortigueira
  • Padrón
  • Santa Comba
  • Vimianzo
  • A Fonsagrada
  • Becerreá
  • Guitiriz
  • Mondoñedo
  • Monterroso
  • Quiroga
  • Allariz
  • Bande
  • Castro Caldelas
  • Celanova
  • Maceda
  • Pobra de Trives
  • Ribadavia
  • Viana do Bolo
  • A Cañiza
  • Caldas de Reis

  .
  Estes nodos proporcionan un referente territorial na organización dos crecementos e na prestación de servizos na súa área de influencia.

  Neste mesmo nivel do sistema de asentamentos atópanse as subcabeceiras do sistema urbano intermedio, que actúan de complemento das cabeceiras:

  • Boiro
  • Muros
  • Rianxo
  • Burela
  • Chantada
  • Foz
  • A Rúa
  • A Guarda
  • Cambados
  • O Grove
  • Silleda.
 4. Restantes núcleos: Finalmente, o sistema de asentamentos péchase co resto dos principais núcleos municipais e parroquias que desempeñan unha maior centralidade nos seus ámbitos e nos que se deben focalizar as actuacións de dotacións ou desenvolvemento local.