Extracto dun poema de Manuel María, do seu libro Terra Chá.

(de “Canto á Terra Chá”)

Homes silandeiros que non teñen
nen sequer palabras para cantar
e emigran tristeiros e calados
levando a outras terras o silencio
que lles deu a súa terra fatalmente.