E remato esta escolma de textos deste libro de Neira Vilas (non teño eu para min que se lle poida chamar novela, senón que é máis ben unha serie de relatos divididos e barallados entre eles) con estas pezas:
(máis…)