O verbo poñer/pór é irregular. Pór rexístrase na maior parte de Ourense e Pontevedra, nalgúns puntos illados da Coruña , Lugo e no galego de Zamora. Poñer ocupa o resto do dominio lingüistico. Pôr é en grafía galego portuguesa. Conxúganse como segue.
(máis…)