(Relixioso)

FRAI ROSENDO SALVADO naceu en Tui en 1814.

Foi un dos protagonistas da defensa dos dereitos dos aborixes nun momento de plena efervescencia colonial e mentalidade racista. Con 15 anos, vai ó mosteiro de San Martiño Pinario de Santiago de Compostela, onde destacara pola súa habilidade coa música como organista.

A chave que marcou boa parte do destino, veu dada por causas políticas. Era emprendedor, cheo de sangue vital, curioso, músico, negociante e capaz de moverse con habilidade polos sinuosos terreos do poder eclesiástico e laico.

En 1843 se incorporará ó monasterio de Cava dei Tirreni, no daquela Reino de Nápoles. Para os benedictinos era a terra liberada. En Roma ve a posibilidade de que a Igrexa Católica quere introducirse no nacente mercado australiano, un enorme territorio dominado polos ingleses e no que a Igrexa anglicana leva, unha boa ventaxa na conversión dos indígenas.

Chega o 8 de xaneiro de 1845 ás costas de Australia. O primeiro obxectivo que tiñan os monxes era atopar indíxenas. Rosendo Salvado foi clarividente á hora de evaluar a problemática indíxena en Australia. O que era extraño na súa época en Australia era a consideración que tiña polos indíxenas. A idea orixinal de Salvado de que os indíxenas foran propietarios de terras e viviran delas, de feito, nunca chegou a triunfar.

Visitou Roma á avanzada idade de oitenta e seis anos. Hospedouse no mosteiro de San Pablo, onde se convertiria nunha figura de referencia para os novos cregos polas súas historias da misión.mos a Fray Rosendo Salvado por outra

Morreu o 29 de decembre de 1900 e o seu corpo foi levado de volta para ser enterrado baixo o altar da pequena Catedral de Nova.

Coñecemos a Fray Rosendo por outra máis polémica faceta. Na viaxe que realizou en 1860 a Europa, trouxo un agasallo que segue a levantar agrias polémicas hoxe en día: a semente do eucalipto, que plantou no seu xardín e que agasallou ós seus amigos.

por outra máis polémica faceta. Na viaxe que realizou en 1860 a Europa para recadar fondos para a súa Abadía de New Norcia,Ó oeste de Australia, trouxo un agasallo que segue a levantar agrias polémicas hoxe en día: a semente dos eucaliptos, que plantou no seu xardín e que agasallou ós seus amigos.

.. outra máis polémica faceta. Na viaxe que realizou en 1860 a Europa para recadar fondos para a súa Abadía de New Norcia,Ó oeste de Australia, trouxo un agasallo que segue a levantar agrias polémicas hoxe en día: a semente dos eucaliptos, que plantou no seu xardín e que faceta. Na viaxe que realizou en 1860 a Europa para recadar fondos para a súa Abadía de New Norcia,Ó oeste de Australia, trouxo un agasallo que segue a levantar agrias polémicas hoxe en día: a semente dos eucaliptos, que plantou no seu xardín e que agasallou ós