Sabiades que a expresión castelá Echar de menos procede da galega Achar de menos? Polo tanto é incorrecto (eu diría que aberrante!) dicir en galego “botar de menos” ou “botar en falta”.


Máis información sobre esta frase no Dicionário de Fraseología da AGAL.