O galego e mais o portugués teñen unha peculiariedade: poden conxugar o infinitivo dos verbos. Vexamos en que casos…

Exemplos de frases onde non se debe conxugar:

 • Queredes vir connosco?
 • Pode ir cando queira.
 • Non vas coller o autobús.
 • Veume dicir que marchaba.
 • Comer e rañar todo che é empezar.
 • Hei de ir contigo se queres.
 • Sentíate rebulir no faiado.
 • Mandoume vir hoxe.

Exemplos onde se pode e é recomendable usalo conxugado, indicando así o subxecto:

 • Celebraría que non tivésedes tanta carraxe. Celebraría non terdes tanta carraxe.
 • Vincho cando te deches a volta. Vincho ao te dares a volta.
 • Convén salientar esta cuestión. Convén salientarmos esta cuestión.
 • Ao emigraren, levaron consigo o amor á terra.
 • Temos que axudar a colleren os ladróns.