Hai algunhas regras en canto ao xénero masculino e feminino das palabras que fan ao galego e mais ao portugués, ter diferenzas co castelán.

Así, en galego son palabras de xénero masculino:

 • o nariz
 • o leite
 • o costume
 • o berce
 • o cárcere
 • o sangue
 • o sinal
 • o sorriso
 • o xiz
 • o paspallás
 • os nomes das letras: o a, o be, o ce

E son femininas:

 • a calor
 • a azouta
 • a apocalipse
 • a cor
 • a dor
 • a desorde
 • a eclipse
 • a fin
 • a orixe
 • a paréntese
 • a ponte
 • a suor
 • a árbore
 • os cultismos de orixe grega acabadas en -e, -se, -te: a pube, a hepatite, a otite, a diabete
 • todas as palabras acabadas en -axe (agáspaxe, traxe e garaxe)
 • todas as palabras acabadas en -ade
 • todas as palabras acabadas en -ción
 • a maioría das árbores frutais con froito tamén feminino