Archive for Setembro 26th, 2005

Hai algunhas regras en canto ao xénero masculino e feminino das palabras que fan ao galego e mais ao portugués, ter diferenzas co castelán.
(máis…)

O galego e mais o portugués teñen unha peculiariedade: poden conxugar o infinitivo dos verbos. Vexamos en que casos…
(máis…)