“Aos, das, nas, nolo, daquela, estoutro…”

O OS A AS
A ó / ao ós / aos á ás
CON co cos coa coas
DE do dos da das
EN no nos na nas
POR polo polos pola polas
TRAS tralo tralos trala tralas
CA cós cás
MAIS mais o / mailo mais os / mailos mais a / maila mais as / mailas
TODOS todos os / tódolos todas as / tódalas
AMBOS ambos os / ámbolos ambas as / ámbalas
ENTRAMBOS entrambos os / entrámbolos entrambas as / entrámbalas
O / LO A / LA OS / LOS AS / LAS
ME mo ma mos mas
CHE cho cha chos chas
LLE llo lla llos llas
NOS nolo nola nolos nolas
VOS volo vola volos volas
LLES llelo llela llelos llelas
CHE -cheme, -chemo/s, -chema/s, -chelle, -chello/s, -chella/s, -chenos, -chenolo/s, -chenola/s, -chelles, -chellelo/s, -chellela/s
LLE -lleme, -llemo/s, -llema/s, -llenos, -llenolo/s, -llenola/s
DE + [demostrativo] deste, dese, daquel…
EN + [demostrativo] neste, nese, naquel…
[demostrativo] + OUTRO/A estoutro, esoutro, aqueloutro…
DE + [demostrativo] + OUTRO/A destoutro, desoutro, daqueloutro…
EN + [demostrativo] + OUTRO/A nestoutro, nesoutro, naqueloutro…